Hästsporter, del 3: galoppsport

Tidigare i denna artikelserie om hästsporter har vi tittat närmare på ridsporten och travsporten. I den tredje och avslutande delen ska vi gå djupare in på galoppsporten, en sorts kapplöpning där små lätta ryttare, så kallade jockeys, galopperar på hästar runt en oval bana. Vanligtvis delar man in galoppsporten i slätlöpning och hinderlöpningar. Vi ska därför börja att gå igenom grunderna för de två olika galopptyperna, för att sedan se närmare på galoppsportens historia och ursprung samt några galoppbanor och tävlingar som kan vara bra att känna till.

 

Slätlöpning och hinderlöpning

Slätlöpning brukar delas in i olika distansgrupper: upp till 1 300 meter kalas för kort- eller sprinterdistans, 1 400–2 000 meter kallas för medel eller milerdistans och 2 100–4 000 meter kallas för lång- eller stayerdistans. Ursprungligen hölls tävlingarna endast på gräs, men idag kan slätlöpning ske på både sand- och gräsbanor. Det finns även så kallas AWT-banor (All-weather-track) vilka har olika former av artificiella underlag, såsom gummiflis, grus och fibersand. På vintern kan tävlingarna ske på snö- eller halmbanor. Hinderlöpningar inom galoppen kan antingen vara häcklöpningar eller steeplechase. Häcklöpning innebär att hindren består av lösa rishäckar som går att rida igenom eller slå omkull om så vill, medan steeplechase har högre hinder som består av jordvallar, murar, vattengravar och täta rishäckar med diken. I Sverige brukar hinderlöpningar ha en distans på 3 200–5 400 meter.

Historia och utveckling av sporten

Galoppsporten som tävling går att spåra tillbaka ändå till 1500-talet i England. Det var då en kunglig sport som under 1600-talet tog fart och spred sig även till andra kretsar och andra länder. Men det var inte förrän 1971 som gemensamma internationella regler och bestämmelser började formas, så att det gick att tävla mer fritt över landsgränserna. I Sverige skapades redan på 1800-talet det Svenska Kapplöpningssällskapet som anordnade tävlingar runt om i landet. På sent 1800-tal övertogs verksamheten av Jockeyklubben (inspirerade av den engelska The Jockey Club från 1700-talet).

Historia och utveckling av sporten

 

Vanligtvis är det engelska fullblod som agerar galopphästar, men numera får även arabiska fullblod tävla i Sverige (dock tävlar arabiska fullblod och engelska fullblod aldrig mot varandra i samma tävling). För att få vara med och tävla i lopp måste hästarna kvalificera sig. För att bli kvalificerad ska man kunna visa att hästen klarar av att gå in i en startbox och stå stilla, för att sedan kunna springa rakt ut ur den. Det finns också särskilda bestämmelser för jockeys. I slätlöpning ska jockeyns vikt ligga på 48–62 kg, men i hinderlöpningar får de väga mellan 60 till 75 kg.

 

Kända galoppbanor och tävlingar

I Sverige finns Göteborg Galopp, Täby Galopp (Stockholm), Jägersro (Malmö), Bro Park, Strömsholm (Kolbäck) och Blommeröd (Höör). Den största tävlingen är Stockholm Cup International. Men galoppsporten finns såklart inte bara i Sverige, utan sporten som sådan är spridd över hela jorden. Det är mycket populärt i både Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, USA och Förenade Arabemiraten. I Europa är Frankrike, Irland, Tyskland, Storbritannien och Italien stora galoppländer. Ett av de tuffaste loppen anses vara Triple Crown i USA som består av tre olika lopp: Kentucky Derby, Preakness Stakes och Belmont Stakes. För att vinna Triple Crown måste ett enda ekipage komma först i alla tre!