Hästens bakgrund och historia

Hur länge har människan haft hästar som husdjur?

 Människan tog till sig hästen efter att ha tämjt dessa, vilket förändrade hela världen och dess syn på hästarna. Detta skedde för ungefär lite drygt 6000 år sedan. Detta är en betydelsefull händelse för människan, och forskare har nu bättre kunskap och vetskap i detta.

Asien och Eurasien skedde detta då människan tämjde hästen. De första hästarna som tämjdes var relativt små, mankhöjden var ungefär 130 cm. Detta visade oss människor att det är fullt möjligt. Det var de nomadiska folkstammarna som utförde detta stora uppdrag, och de fick använda dessa hästar som packhästar, till en början. För ca 4000 år sedan blev Kina och Mongoliet intresserade av detta och började tämja hästar de också.

Människan blev alltmer ivriga att göra detta, på så vis skulle de också få hjälp med olika arbeten som var väldigt tunga för människan att utföra själv. Hästarna började användas för att transportera människor, erövra världen och för att få mat och mjölk.

Ston blev viktiga för människan

Stona användes på grund av mjölken, de var mer lätta att hantera än hingstarna och blev mycket viktig för människan. Hingstarna kastrerades till en början och slaktades för att ge mat åt människorna. Men ju längre tiden gick utvecklades även människor och de kom till slut fram till att de inte kan leva utan hästarna, de var alltså otroligt värdefulla och är det än idag.

Till en början användes de väldigt mycket i krigsföring, det kan låta hårt men de var en del av krigen under många år, faktiskt fram till andra världskriget då stridsvagnarna tog vid. Den må ha varit extremt viktig inom militären under medeltiden, men den var också viktig för jordbruket. De plöjde och användes när människan skulle sköta om sin hjord, med tanke på att de var och är snabbare än människan och det sågs därmed som mer effektivt arbete.

De första hästhjordarna som vi hade, levde i mycket enkla hagar, de flesta hästar var dessutom ston enligt flera olika gravfynd som forskarna har gjort.

Hästens medeltid

Under medeltiden började man att avla fram olika raser, de döptes då efter vad deras egenskaper var, uppfödare eller var de kom ifrån, och det kom fram en hel del nya raser.

De började användas av riddare i olika riddarspel, tornerspel, kapplöpning och de testade på så vis hästens mod, styrka och hur snabba de var och är. Man började också med ridkonsten.

Det fanns så kallade taxivagnar i städerna, som var dragna av hästar. Galopp och travsport växte fram mer och mer, Cowboys använde de i boskapsskötseln och hästarna blev allt mer viktig för människan och användes i många olika områden.  Bönderna började byta ut exempelvis sina oxar och ersatte de med hästar i jordbruken. Hästen kommer förhoppningsvis alltid vara ett viktigt djur för oss, användas inom många olika områden och även roliga att umgås med.

Hästens betydelse för utveckling och uppfinningar inom tekniken är också otroligt viktig.

Detta kan man också hitta mycket om.

För att kunna lära känna sin häst mer och mer så innebär det också att veta mer om hästens ursprung, vad de använts till och vad man använder dem till än idag.

Och mer intressanta frågor och information kommer.